Friday, 5 June 2020 | Lajme: 0

Ja çfarë tha Profeti Muhamed për ditën e Bajramit të Madh

Ja çfarë tha Profeti Muhamed për ditën e Bajramit të Madh

“Ditën e Bajramit të Madh engjëjt qëndrojnë në të hyrë të udhëve (që të çojnë në vendin e faljes) dhe thërrasin: “Shpejtoni ju të gjithë o myslimanë për te Zoti juaj Bujar, që ju lavdëron për të mirat që keni dhe bërë dhe ju shpërblen për to. Jeni urdhëruar që të kaloni një pjesë të natës duke u falur, ju e bëtë atë: u urdhëruat që të agjëroni ditën dhe ju e kryet atë, e ju bindët Zotin tuaj. Atëherë merrni çmimet tuaja.” Pasi të falen, një thirrës thotë: “Ta dini se Zoti juaj jua fali mëkatet, kthehuni të udhëzuar në vendet tuaja. Kjo është ditë shpërblimi. Dhe kjo ditë thirret në qiell Ditë Shpërblimi.”/ Sipas Komunitetit Mysliman Shqiptar