Monday, 6 July 2020 | Lajme: 0

NPQ Shkup i heq linjat sezonale 58 dhe 69

NPQ Shkup kumtoi se prej të premtes (19.10.2018) hiqen linjat sezonale 58 (Qendra transportuese – Jabollc, Breznica e Re) dhe 69 (Qendra transportuese – Dilve, Bllaca e Katllanovës, Kozhlle).

Linjat 58 dhe 69 janë sezonale dhe funksionimi i tyre është përcaktuar me Vendimin për transport publik të udhëtarëve në Qytetin e Shkupit.