Wednesday, 27 October 2021 | Lajme: 0

Mërgimtarët kanë dërguar 194 milionë euro për të afërmit në Maqedoni

Qytetarët e Maqedonisë që jetojnë dhe punojnë në vendet e Bashkimit Europian vitin e kaluar kanë dërguar 194 milionë euro për të afërmit e tyre në vendin tonë. Këto janë të dhënat e fundit të EUROSTAT-it mbi daljen nga transferimet personale të shteteve anëtare në vendet tjera, shkruan gazeta KOHA. Rreth 194 milionë euro vitin e kaluar dërguan shtetasit e Maqedonisë që punojnë në vendet e BE-së për familjet e tyre në vend. Kjo do të thotë se ata kanë dërguar një mesatare prej 97 euro për banorë, që është shumë pak krahasuar me vendet tjera të rajonit.

Për dallim nga viti i kaluar, emigrantët serb në kuadër rajonal bartën më shumë para në vendin e tyre. Ata arritën 2.9 miliard euro, duke paraqitur 422 euro për banor. Menjëherë pas tyre, emigrantë nga Kosova dërguan 421 euro për banorë, ose një total prej 759 milionë euro. Pas tyre menjëherë pasohen nga malazezët me 326 euro për banorë.

Vitin e kaluar, në këtë vend ballkanik, BE bëri 203 milion euro. Më shumë se ne në vendin tonë po investojnë edhe në emigrantë shqiptarë. Në Shqipëri, rreth 870 milion euro vitin e kaluar, ose 311 euro për banorë. Këto shifra janë pjesë e analizës së statistikave evropiane që sublimohen në të dhënat më të fundit të EUROSTAT-it dhe i referohen daljeve të transferove personale nga vendet anëtare në vendet tjera.

Statistika evropiane gjithashtu karakterizohet me numra për të huajt që jetojnë dhe punojnë në Maqedoni. Ata vitin e kaluar dërguan gjithsej 18 milion euro në vendet tjera, mirëpo nuk është e specifikuar se sa në vendet e BE-së, dhe sa në vendet e treta. Raporti i EUROSTAT-it tha se nga vendet e BE-së, dalja e transfereve personale në vitin 2017 ishte më e larta në Francë me 10.6 miliard euro, e ndjekur nga Spanja me 7.3 miliard euro dhe Mbretëria e Bashkuar me 6.8 miliard euro. Të ardhurat më të larta u regjistruan në Portugali rreth 3.6 miliard euro, pasuar nga Polonia me 3.1 miliard euro dhe Rumania me 2.8 miliard euro.